Utsläppsrätter - EUA

Vad är en utsläppsrätt?
Handla med utsläppsrätter hos STX

STX Commodities Sweden STX Commodities Sweden

STX Commodities

Kyoto-protokollet är en internationell överenskommelse mellan industriländer som syftar till att minska utsläpp av koldioxid (CO2) och växthusgaser (GHG). Införandet av protokollet 2005 markerade också starten för STX som en av de första aktörerna inom handelssystemet för utsläppsrätter. Sedan dess har bolaget vuxit till ett internationellt handelshus som sysselsätter över 120 anställda och täcker ett brett sortiment av produkter, med fokus på förnybar energi, globalt. Via våra kontor i Amsterdam, Göteborg och New York, täcker vi marknader för förnybara produkter på samtliga kontinenter.

Handla med utsläppsrätter hos STX Commodities

Utsläppsrätter – EUA:s 

Vad är en utsläppsrätt?

EU:s system för handel med utsläppsrätter är en grundsten i EU:s politik för att bekämpa den globala uppvärmningen och ett nyckelverktyg för att minska utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt. EU ETS är världens första och största internationella handelssystem för utsläppsrätter och täcker ca 45% av EU:s utsläpp av växthusgaser.

Systemet för utsläppsrätter har som uppgift att begränsa den mängd växthusgaserhusgas som kan släppas av energiintensiva industrier, kraftproducenter och flygbolag. EU sätter en övre gräns, ett utsläppstak, för hur stora de totala utsläppen får vara i systemet årligen i EU och därefter sker en allokering mellan medlemslänerna och berörda aktörer. Utsläppstaket kommer sänkas med tiden så att mängden utsläpp minskar gradvis över tid. Målet är att EU ska minska utsläppen med minst 40% till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

En utsläppsrätt är rättigheten att släppa ut ett ton koldioxid och gäller för de företag som ingår i EU:s system för utsläppsrätter. För varje ton koldioxid som ett företag i handelssystemet släpper ut måste en utsläppsrätt överlämnas. Om ett företag har högre utsläpp än det har utsläppsrätter kan det välja att antingen köpa fler utsläppsrätter på marknaden eller investera i åtgärder som minskar företagets utsläpp. EU:s tilldelning av utsläppsrätter sker till viss del gratis och resterande del säljs genom auktion, med målet att alla utsläppsrätter skall auktioneras ut år 2027. Priset på utsläppsrätter styrs av utbud och efterfrågan på marknaden.

De företag som släpper ut mer koldioxid än vad de har rätt till, kan köpa utsläppsrätter av de som släpper ut mindre än sin kvot. Företagen kan handla direkt med varandra, via börser eller via de särskilda mäklare, börser och förmedlare som etablerat sig på marknaden. Exempel på börser som handlar med utsläppsrätter är European Climate Exchange, NASDAQ OMX Commodities Europe, Powernext och European Energy Exchange. Även enskilda personer och organisationer kan handla med utsläppsrätter.

STX Commodities Sweden sweden

Handla med utsläppsrätter hos STX

STX är ett av världens ledande handelshus inom miljöprodukter (environmental commodities) och har varit med sedan starten av EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Vi erbjuder marknadsåtkomst och handel av utsläppsrätter på spot, futures, forwards samt optioner via OTC eller Börs. Med ett nätverk på över 4000 motparter i världen gör vi tusentals transaktioner årligen med målsättning att skapa flexibilitet och mervärde hos våra kunder. Med STX får kunden en dedikerad och specialiserad kontakt som arbetar proaktivt för att lösa kundens behov inom alla tillgängliga miljöprodukter.

Kontakta vårt handelsbord här så berättar vi mer!